Отбори ползвали правото си на отлагане


ОТБОР ОТЛАГАНЕ МЕСТЕНЕ
SBtech Global 30.09.2018г.  
КТ Интернешънъл    
MAGNA    
АББ България    
Казино RITZ    
Андип-92 21.10.2018г.  
Тед Бед    
TELUS International    
ММ    
Либхер