ПРАВИЛНИК НА ФУТБОЛНА КОРПОРАТИВНА ЛИГАРАЗДЕЛ ПЪРВИ

ПЪРВЕНСТВO

 


 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ПЪРВЕНСТВO

 


 

Член 1. Система на първенството и начин на класиране.
1.    Първенството по футбол на Футболна Корпоративна Лига през сезон 2022/2023 година ще се проведе по следният начин : през есента ще се изиграе по една среща между всички отбори, след което таблица с класирането се разделя на горна и долна половина. Горната половина , отборите ще играят по още два пъти по между си за да определят шампионът , а долната половина играят по още два пъти по между си за да определят изпадащите.
2.    Във всички първенства, на всички равнища, на отбора победител във всяка футболна среща се начисляват 3 (три) точки, а на загубилия срещата отбор не се начисляват точки. При равен резултат, двата отбора си поделят по 1 (една) точка.
3.    Временното и крайното класиране на отборите във всяка група се извършва по броя на спечелените точки.
4.    При равен брой точки:
а.    Ако два отбора имат еднакъв брой точки, по-предно място в общото класиране заема отборът, който има по-добър резултат в срещите помежду им(точни,голова разлика,отбелязани голове) ; При равенство на показателя, се прилагат последователно изискванията на букви „в", „г", „д" ;
б.    Ако три и повече отбора имат еднакъв брой точки, класирането им се извършва чрез ново класиране по резултатите от срещите помежду им. При равенство в точките, головата разлика и по- големия брой на отбелязаните голове, се прилагат последователно изискванията на букви „в", „г", „д";
в.    Отборът с по-голяма обща голова разлика в генералното класиране заема по-предното място;
г.    Отборът с по-голям брой отбелязани голове в генералното класиране заема по-предното място;
д.    Жребий.
е. в крайното класиране при равни точки се гледат и двубоите от първото завъртане


Член 2. Процедури за изпълнение в състава на всяка група под егидата на ФКЛ
1.    Отборът, класирал се на първо място в дадена група,след изиграване на всички мачове, се обявява за шампион на групата и получава директно правото да участва в по-горна лига през следващия сезон. Ако това е най-висшата група, то този отбор се обявява за шампион на ФКЛ за съответната година.
2.    Шампион, при равенство в показателите в чл. 1, т.4 букви от „А" до „Д" включително, се определя в допълнителна футболна среща на неутрален терен.
3.    Ако резултатът в допълнителната футболна среща е равен, се играят две продължения по 10мин. При ново равенство се изпълняват наказателни удари до излъчване на първенец.
4.    При равенство между повече от два отбора по чл.1, т.4 букви от „А" до „Д" включително, за определяне на шампион се играе турнир помежду им на неутрален терен, по системата „всеки срещу всеки" от по една среща, като класирането се определя съгласно условията на чл.1.
5.    Отборите, заели последните 2 (две) места в крайното класиране, отпадат директно в по-долната дивизия.

6.    Отбор, санкциониран с изваждане от състава на съответната група на ФКЛ в хода на първенството, се счита за изпаднал и през следващия сезон се състезава в следващата по-нисша група в йерархията.

7.    Отбор, напуснал по собствено желание състава на групата на ФКЛ в хода на първенството, се счита за изпаднал и през следващия сезон се състезава в по-нисша лига, като прескача едно ниво по-надолу (например от втора лига изпада в четвърта и т.н.). Ако няма лига, две нива под настоящата, то отборът играе в най-ниската възможна лига.

 


РАЗДЕЛ ВТОРИ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ФКЛ

РАЗДЕЛ ВТОРИ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ФКЛ

 


Член 3. Условия за участие в ФКЛ
1.    Всички аматьорски футболни клубове, записали се за участие в състава на Футболна Корпоративна Лига са длъжни да осигуряват необходимите условия  за провеждане на състезателен процес и да съблюдават спазването на правилата на играта.
2.    Състезателите, съставляващи един отбор, състезаващ се в ФКЛ, не могат да са картотекирани в отбори, участващи в държавното първенство на „ППФЛ и „ВПФЛ“ сезон 2023/2024. - Заменяме го с: Не могат да бъдат картотекирани състезатели в състезавали се за календарната 2023/2024 година в отбори от „ППФЛ“ и „ВПФЛ“ футболна група и чуждестранни професионални футболни първенства, дори и там да има изигран само един мач. Същото важи и за състезатели, които са прекратили своите отношения с отбор от тези първенства по време на сезона или на полу-сезона.
3. Състезателите в отбора трябва да са служители на фирмата, за която ще се състезават. Имате право на 4 (четири) външни лица, но само двама имат право да вземат участие в даден двубой.
4. Трансфер от един отбор в друг, може да се осъществи по всяко едно време от сезон, стига отбора в който е играл до момента да разреши това с изключение на външни хора, които могат да направят това само по време на зимната пауза от 1 януари до 31 януари.
5. Всеки отбор е длъжен да картотекира минимум 10(десетм) състезателя и максимум 25(двадесет и пет)

6. Всеки отбор заплаща такса регистрация, която за сезон 2023/2024 е в размер на 300 лв.
7. Всеки отбор трябва да си осигури минимум един екип* за участие в мачовете.

*под екип се има в предвид минимум тениска с номер !


РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА

 


Член 4. Организация и провеждане на футболна среща. 
1.    Всички първенства и турнири по футбол, организирани от ФКЛ, се провеждат в съответствие с тази Наредба, приложенията и свързаните с нея указания.
2.    Състезанията по футбол в системата на ФКЛ се провеждат в съответствие с действащите правила на играта футбол.
3.    Футболните клубове са длъжни да вземат всички необходими и достатъчни мерки, гарантиращи сигурността при провеждане на футболните срещи, нормалното им започване, протичане и завършване.
4.    Всички срещи следва да започват в точно определения в програмата начален час. При явили се два отбора закъснение се допуска само в извънредни случаи и при независещи от отборите причини, но само по преценка на съдията на срещата.  Почивката между полувремената не може да бъде повече от 5 (пет) минути.
5.    Ако футболна среща не започне на време по вина на един от отборите, длъжностните лица на срещата преценяват големината на почивката на полувремето. Това закъснение, както и причините за него, се отбелязва в протокола на срещата от съдията. Закъснението, описано в този член, не може да бъде повече от 10 (десет) минути.  
6.    Ако даден отбор не се яви за футболна среща, съдията изчаква до 10 мин. след обявения начален час на срещата и обявява нейния край. Това той отбелязва в протокола на срещата. Неявилият се отбор се санкционира по дисциплинарния правилник на ФКЛ.
7.    Когато поради непреодолими причини и/или поради съображения за сигурност, играта трябва да бъде прекъсната временно и ако по преценка на съдията не може да бъде подновена за кратко време, той е длъжен по негови съображения да изчака определено време и тогава да обяви, че прекъсва футболната среща. Това се описва в протокола на срещата от съдията.
8.    Футболна среща незапочнала или незавършила поради лоши атмосферни условия или поради други причини, посочени в т.7, се насрочва допълнително за преиграване след разговори с потърпевшите отбори.


Член 5. Отлагане и пренасочване на футболна среща
1.    За всяка футболна среща има предварително изготвена програма, по която следва да се изиграе в уречения ден и час.
2.    На всяка среща може да бъде сменен деня и часа по предварителната програма, но със задължителното писмено съгласие на двата отбора. Това се заявява на електронната поща на организатора, но не по-късно от 24 часа преди обявената дата.
3.    В случай на противоречие между отборите за деня и часа на изиграване на срещата, се взима служебно решение от организаторите, като се спазва правилото да се съобразяват единствено с предварително заявения ден и час от седмицата на отбора домакин на срещата.
4.    Всеки един отбор може едностранно да отложи даден мач, но не повече от 1(един) път на полусезон. Това отлагане трябва да се заяви устно, а след това и писмено на електронната поща на организатора, но не по-късно от 24 часа преди начало на срещата.
5.    Неползвани отлагания не могат да се прехвърлят за следващ полусезон.
6.    Последните 2 кръга от шампионата на ФКЛ отборите не могат да отлагат срещите си. Всички отложени срещи следва да бъдат изиграни преди началото на тези последни кръгове.
7.    Отложените срещи следва да се изиграят до 14 дена след отлагането им.

Член 6. Времетраене на футболните срещи
1.    Футболните срещи в първенството на ФКЛ са с продължителност 50 (петдесет) минути – две полувремена по 25 (двадесет и пет) минути.
2.    Почивката между полувремената трябва да бъде максимум 5 (пет) минути.


Член 7. Сигурност по време на футболната среща
1.    Задължение на всеки един отбор е да осигури безпроблемното провеждане на всяка футболна среща.
2.    Всеки отбор е длъжен да контролира поведението на своята публика. За тази цел е необходимо при наличие на повече привърженици да се избира отговорник, който да се грижи за спазване на добрия тон и обноски на собствената публика.
3.    По време на среща на игрището се допускат само записаните в протокола длъжностни лица - футболисти, съдии, лекар и делегат.
4.    Не се допуска навлизане на публика на игрището по време на срещата.
5.    Ако отбор или публика на същия отбор са виновни за прекратяването на дадена среща или предизвикат безредици преди, по време и след провеждането на футболната среща, то футболният клуб носи последствията и ще бъде наказан съгласно дисциплинарния раздел на настоящия Правилник.


Член 8. Състав на отбора за футболна среща
1.    Всеки отбор е съставен от 5/пет/ титулярни полеви играча и 1/един/ вратар, които започват срещата.
2.    Всеки отбор може да има колкото пожелае резервни футболиста за дадената среща, стига те да са редовно картотекирани.
3.    Отборът няма право да пуска в игра състезатели, които:
>    Не са редовно картотекирани в отбора.
>    Изтърпяват наказание за текущата среща.
>    Са със спрени състезателни права.
4.    Всеки отбор може да картотекира в състава си преди започването на всеки сезон минимум 8/осем/ и максимум 25/двадесет и пет/ футболиста, отговарящи на условията на чл.3 т.4
5.    Ако даден отбор не е запълнил квотата си от 25/двадесет и пет/ футболиста, то той може да картотекира нови футболисти , по всяко едно време на полусезона , с изключение на футболиста който НЕ е служител на фирмата, този футболист може да бъде сменен само на почивката между двата полусезона.
6. Ако състезател е записан в отбора като служител на фирмата и в последствие той напусне фирмата, то той се брои за служител до края на сезона, без да ползва квота за външен фуболист.


Член 9. Процедури преди футболна среща
1.    Смяната на полеви играч се извършва след устно обявяване пред съдията или делегата на мача. Тази смяна може да се извърши в движение или при спряна игра, след предаване/пляскане между излизащия и влизащия състезател.
2.    Резервният състезател няма право да влиза на терена, преди неговият съотборник да напусне окончателно пределите на игрището.
3.    При неспазване на това условие съдията по негова преценка, може да накаже отборът с наказателен удар,а играча с наказателен картон.По своя преценка, съдията на срещата може да накаже виновния отбор за неправилно извършена смяна, а футболиста който извлича предимство със смяната да получи наказателен картон.
4.    Смяната на вратар се извършва след обявяване пред съдията на мача, само при спряла игра.
5.    Ако на вратарския пост застане полеви играч, той задължително трябва да облече отличаваща го от съотборниците му тениска или потник. Ако вратар стане полеви играч, той също трябва да облече тениска с цветовете на съотборниците си.
6.    Делегатът на срещата попълва информацията за датата, часа и мястото на провеждане на футболната среща.
7.    Ръководителите (капитаните) на отборите попълват имената на играчите, които ще вземат участие в текущата среща, като се спазват разпоредбите на чл.8 т.3.
8.    Длъжностните лица попълват имената си в протокола.
9.    Съдията на срещата попълва информацията за статистиката от срещата, инциденти и подадени жалби.
10.    Делегатът на срещата се грижи за попълването на протокола, неговото съхранение и предаване.
11.    Жалби се подават от отборите след срещата до 24 часа на e-mail адрес tpavlov@fcl-bg.com.
12.    Делегатът на срещата проверява редовността на футболистите преди и по време на срещата.
13.    Всеки отбор има право да поиска от делегата на срещата да бъде проверен всеки противников състезател, в присъствието на капитана на отбора.
14.    Всеки отбор има право след дадена среща да поиска снимка с всеки противников играч и съдията на срещата, която да послужи за доказателство за нередовността на въпросния футболист. Ако заподозреният футболист откаже тази снимка, то той фактически доказва вината си.

 

 


Член 10. Медицинско обслужване на футболната среща
1.    На всяка футболна среща се назначава дежурен лекар.
2.    Дежурния лекар следи изявите на футболистите и се грижи за оказване на първа медицинска помощ.
3.    Дежурният лекар по негова преценка може да не допусне до игра определен футболист, ако прецени, че това води до риск за неговото здраве.
4.    Дежурният лекар може да забрани провеждането на футболна среща, ако съществува опасност за здравето и живота на футболистите и длъжностните лица.
5.    Всеки футболист сам носи отговорност за своето здраве. Той е длъжен за себе си редовно да прави медицински прегледи и да следи здравословното си състояние.
6.    Всеки футболист, който е картотекиран в турнира приема и подписва декларация, с която освобождава организаторите от Футболна Корпоративна Лига от отговорност за проблеми, свързани със здравето му преди, по време на и след футболната среща.
7.    Дежурният лекар не носи отговорност за здравословното състояние на футболистите, произтекло от участието им във футболната среща. Негово задължение е да оказва само първа помощ.


Член 11. Съдийство на футболната среща
1.    Всички футболни срещи се ръководят от футболен съдия, назначени от съдийската комисия на ФКЛ.
2.    Всеки съдия е длъжен да се яви до 10 /десет/ минути преди началото на срещата.
3.    Ако даден съдия не се яви за срещата, то делегата започва процедура по намиране на правоспособен съдия, за ръководене на мача.
4.    При положение, че на стадиона няма правоспособен съдия, футболната среща се провежда в допълнително определен ден и час от Организатора.
5.    Съдия, започнал ръководенето на футболна среща, не може да бъде заменян.
6.    Футболните съдии са задължени да не започват футболните срещи, когато:
A)    около терена има публика, която пречи за нормалното й провеждане; 
B)    не е осигурен дежурен лекар;
C)    отборите не са попълнили протокола за срещата; 
D)     играчите на са облечени в екипите на отбора си; 
E)     отборите не са заплатили таксите за срещата.
7.    Футболните съдии са длъжни да прекратят футболната среща, когато публиката навлезе на терена и се прецени, че е създадена обстановка, при
която е застрашено здравето на състезатели или длъжностни лица, сигурността им и няма условия футболната среща да продължи.
8.    Футболните съдии са длъжни да не разрешават на никого да влиза на терена преди играта да е спряла. Това е разрешено само тогава, когато е даден съответният съдийски сигнал. Отнася се и за дежурния лекар. Изключение е правилото за извършване на смяна на футболисти, указано в чл10.
9.    Забранява се на съдиите след завършване на футболната среща да дават интервюта или публични обяснения във връзка с взети от тях решения. Те нямат право да участват в пресконференции, организирани след завършване на футболната среща, както и да коментират свои и съдийски прояви на свои колеги.

 


Член 12. Извършване на смени на състезатели по време на срещите
1.    В първенството на ФКЛ, всеки отбор може да сменя през времетраене на играта и на почивката неограничен брой състезатели, записани предварително в протокола на футболната среща. 
2.    Смяната на полеви играч се извършва след устно обявяване пред съдията или делегата на мача от играча, който е на терена и ще бъде сменен . Тази смяна може да се извърши в движение, чрез предаване на излизащия към влизащия. От където излезе човек, от там влиза резервния състеател.
3.    Резервният състезател няма право да влиза на терена, преди неговия съотборник да напусне окончателно пределите на игрището. При неспазване на това условие по негова преценка, съдията може да накаже отбора с наказателен удар,а играча  с наказателен картон. 
4.    По своя преценка съдията на срещата може да накаже виновния отбор за неправилно извършена смяна, а футболистът, който извлича предимство със смяната, да получи наказателен картон.
5.    Смяната на вратар се извършва след обявяване пред съдията на мача само при спряла игра. Ако на вратарският пост застане полеви играч, той задължително трябва да облече отличаваща го от съотборниците му тениска или потник. Ако вратар стане полеви играч, той също трябва да облече тениска с цветовете на съотборниците си.

Член 13. Разходи по провеждането на футболната среща
1.    Разходите по провеждането на футболната среща се поделят между двата играещи отбора.
2.    Разходите по провеждането на футболната среща включват
>    Такса за ползваното игрище.
>    Такса за съдията на срещата
>    Такса за дежурния лекар.
>    Такса за делегата на срещата.
3.    За сезон 2021/2022г. разходите за провеждане на футболната среща са в размер на 160лв, които съгласно т.1 на настоящия член се разделят по 80лв. за двата отбора.
4.    Преди началото на сезона, всеки отбор внася един депозит в размер на разходите за организиране на 2(две) футболни срещи, който депозит служи за застраховка, в случай че даден отбор не се яви на дадена среща, без да предупреди Организатора.
5.    Когато даден отбор плаща коректно всички такси през сезона, събраният депозит служи за покриването на разходите в последните 2 срещи за сезона на отбора.
6.    Всеки отбор е длъжен да заплати таксата за срещата до 10 мин. преди началния час на мача.
7.    В случай, че отбор не покрие задълженията по т.6, то главния съдия по негова преценка може да не позволи съответния отбор да вземе участие в срещата. Виновният отбор губи срещата служебно и подлежи на административни и финансови санкции, описани в дисциплинарния раздел на настоящия Правилник.
8.    Отбор, непокрил задълженията по т.6, следва до 4 (четири) дневен срок до 18ч. да покрие задълженията си на представител на Организатора.
9.    В случай, че отбор не се яви за дадена среща, без да предупреди Организатора, то следва в четири дневен срок до 18ч. да покрие разходите по организиране на целия футболен мач в размера описан в точка 3, а не само неговата половина.


Член 14. Административни санкции за виновен отбор при неявяване и прекратяване на футболна среща
1.    Когато даден отбор не се яви на терена по неуважителни причини за първи път, губи срещата служебно с резултат 0:5 и му се отнема 1 (една) точка от актива. Всички разходи по организиране на срещата се покриват от внесения депозит на отбора.
2.    Когато даден отбор не се яви за дадена среща, е длъжен в 4 (четири) дневен срок от деня на срещата по програма да внесе нов депозит с размер разходите, необходими за организиране на една футболна среща.
3.    Когато даден отбор не се яви на терена по неуважителни причини за втори и всеки следващ път, губи срещата служебно с резултат 0:5 и от актива му се отнемат 2 (две) точки. Всички разходи по организиране на срещата се покриват от внесения депозит на отбора.
4.    Когато даден отбор не възстанови ползвания си депозит в срока определен в т.2, той автоматично губи състезателни права до края на сезона и се счита изпаднал в по-долната дивизия за следващия сезон.
5.    При неявяване по каквато и да е причина на отбор на футболна среща от последните 2 (два) кръга на първенството на ФКЛ, същият се изважда от състава на съответната група. От новия сезон може да се състезава само в по-долната група от йерархията.
6.    Когато футболна среща е започнала и след това е прекратена по вина на единия отбор, се присъжда служебен резултат: пет гола се прибавят към актива на отбелязаните до прекратяването й голове от отбора, който няма вина за прекратяването. Отбелязаните голове от виновния отбор се анулират.
7.    Ако в дадена футболна среща се установи, че и в двата отбора е допусната нередност, резултатът от нея се анулира и се присъжда 0 (нула) точки и 0 (нула) голове и за двата отбора. Същата санкция се налага и в случаите, когато футболна среща не се проведе или не завърши по вина на двата участващи отбора. Виновните отбори нямат право да обжалват санкциите.
8.    Когато даден отбор напусне първенството или бъде изваден от състава на съответната група:
А) преди завършване на първия полусезон – резултатите от играните от него до този момент срещи се анулират

Б) преди или след започването на втория полусезон – резултатите от играните от него до този момент срещи се запазват, а за следващите му срещи се присъждат служебни резултати от по 5:0 в полза на отборите, с които е следвало да играе по програма.
9.    При предварителен отказ на даден отбор от участие във футболна среща по програма, на редовния отбор се присъжда служебен резултат 5:0.

10. При не явяване в предпоследната среща от първенството се отнемат 3 точки от актива на неявилия се отбор.

11. При неявяване в последната среща от първенството се отнемат 3 точки от катива на неявилия се отбор.


РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ПРАВИЛА ПО МИНИФУТБОЛ

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ПРАВИЛА ПО МИНИФУТБОЛ

 

 

Член 15. Игрално поле. 
1.     Игралното поле трябва да е правоъгълно. Дължината му не трябва да е  повече от 50м и не по-малко от 22м, а ширината му не повече от 30м и не по-малко от 15м. 2.    Игралното поле е разчертано с линии широки 8см. Линиите са част от полето, което те ограждат. По-дългите странични линии се наричат тъч-линии, а по късите – линии на вратите (аут-линии). Централната линия трябва да разделя полето на две равни части. Центъра на игрището трябва да се обозначи с подходящ знак и около него да се начертае кръг с препоръчителен радиус от 3м.
3.    Във всеки край на полето трябва да бъде разчертано поле, полукръгло или правоъгълно, което да очертава полето на наказателното поле.
4.    Точката за изпълнение на наказателен удар трябва да бъде маркирана на 6м от средата на гол-линията, измерена по перпендикулярна на нея мислена линия.
5.    Вратите трябва да са в центъра на линиите на вратите и да се състоят от две вертикални греди – на 3 метра една от друга (измерени от вътрешната страна), съединени от напречната греда и най-ниският й край да се намира на 2м от повърхността на игралното поле. Гредите трябва да са с по 8см дебелина и широчина. Страничните и напречните греди трябва да са с еднакви дебелини. На вратите задължително трябва да има закачени мрежи.
6.    Повърхността на игрището трябва да бъде равна и ненапукана. Използването на синтетични материали или дърво се препоръчва, докато бетон и чакъл трябва да се избягват.


Член 16. Топката 
1.    Топката трябва да е:
- Сферична;
- Направена от кожа или друг подходящ материал;
- Обиколката и не трябва да е по-малка от 62см и не по-голяма от
64см;
- Теглото й, в началото на срещата, не трябва да е по-малко от
400грама и не повече от 440гр;
- Официално одобрения стандарт за използвани топки във всички
срещи на ФКЛ ще бъде№5.


Член 17. Футболна среща
1.    Срещата се играе между два отбора, всеки от които е съставен от не повече от 6 състезатели, един от които е вратар. За да започне една среща, минималния брой състезатели от един отбор трябва да е 5/петима/ футболиста. По време на мач е разрешено да се извършват неограничено смени на играчите, като се спазват условията на член 11.
2.    Ако в моментът на изгонването на виновен състезател получил червен картон, неговия отбор остане с трима състезатели на игралното поле, то следва срещата да се прекрати и за победител да се обяви противниковия отбор, независимо от резултата до момента. Головете на виновния отбор се анулират, а на противника се добавя служебен резултат от 5:0 към вече отбелязаните голове.
3.    Ако в моментът на изгонването на виновен състезател получил червен картон, неговия отбор остане с трима състезатели на игралното поле, но има футболист или футболисти изтърпяващи триминутно наказание, то следва на първия от тях (или негова резерва), да бъде допуснат в игра и по този начин да му се прекрати наказанието.
4.    Ако в моментът на излизането на виновен състезател получил жълт картон, неговия отбор остане с трима състезатели на игралното поле, но има футболист или футболисти изтърпяващи триминутно наказание, то следва на първия от тях (или негова резерва), да бъде допуснат в игра и по този начин да му се прекрати наказанието.
5.    Ако в моментът на получаването на жълт картон и евентуалното му излизана от игра за изтърпяване на триминутно наказание, неговия отбор остава с трима състезатели на игралното поле, но няма футболист или футболисти изтърпяващи друго триминутно наказание, то следва виновния състезател да остане в игра, но съдията отсъжда наказателен удар (дузпа) в полза на противниковия отбор.

Член 18 . Облекло , обувки и принадлежности на футболистите
1.    Всички отбори, участващи в първенството на ФКЛ, са задължени да се явят на срещите в състезателно облекло.
2.    Минималните изисквания към състезателното облекло е, всички полеви играчи от даден отбор (включително и резервите) да са облечени в еднакви тениски, с различни номера на гърбовете.
3.    Желателно и силно препоръчително е състезателното облекло да включва еднакви тениски (съгласно т.2 на настоящия член), гащета и футболни чорапи (гети).
4.    Не е задължително ползването на предпазни кори.
4.1    Забранява се на участниците във футболните срещи да използват калеври(професионални футболни обувки, бутонки)
5.    Всеки отбор, участник в първенството на ФКЛ, задължително регистрира пред Организатора своето облекло, като изпраща снимка на електронната поща на лигата, на която се виждат цветовете на тениската, гащета и чорапите, които ще се ползват.
6.    На тениските на състезателните екипи трябва задължително да има номер, който да е четлив и ясно различим. Допустимо е изписването на името или псевдоним на играча на гърба на фланелката.
7.    Върху екипа може да са разположени следните надписи и рисунки:
A)    име и емблема на футболния клуб;
Б) търговска марка на производителя на екипа;
B)    име и лого на спонсори на отбора;
8.    Върху екипа не може да са разположени надписи и рисунки :
A)    приканващи към насилие и потъпкване на човешките права; 
Б) приканващи към расизъм и расова дискриминация;
B)    уронващи престижа и името на ФКЛ , Организатора и генералния спонсор на лигата ;
Г) уронващи престижа на играта футбол;
Д) забранени от законите и конституцията на Република България.
9.    Когато в дадена футболна среща се срещнат отбори с еднакви (или приблизително еднакви) на цвят екипи, то гостуващия отбор е длъжен да смени основния си екип с резервен или да играе с отличителни потници, различни по цвят от екипите на отбора домакин.


Член 19.Футболен съдия
За всяка среща трябва да бъде назначен главен съдия. Главният съдия трябва да:
1.    Прилага строго правилата;
2.     Да се въздържа от налагане на наказания в случаите, когато той е убеден, че правейки го би дал предимство на нарушаващия правилата отбор;
3.    Документира всички инциденти преди, по време и след срещата;
4.    Действа като единствен времеизмервач;
5.    Има неограничени правомощия да спира играта за всяко нарушение на правилата, както и да прекрати срещата в случай на нахлуване на зрители или по друга причина, когато той счете, че това е необходимо. В такъв случай той трябва да напише доклад в протокола на срещата.
6.    От момента на влизането си на игрището, той може да предупреждава всеки играч, който е виновен за неспортсменско поведение, а ако състезателят продължи да упорства, да го отстрани от по-нататъшно участие в срещата.
7.    Да не позволява на никой друг, освен състезателите и помощник съдията (когато има такъв) да влиза на игрището, без негово разрешение;
8.    Да спира играта, ако по негова преценка даден състезател е бил сериозно контузен и незабавно да я поднови, след като той бъде изнесен от игрището. Ако състезател е леко контузен, играта не трябва да бъде спирана, докато топката престане да бъде в игра. Състезател, който е в състояние да достигне страничната или крайната линия без чужда помощ, следва да му се окаже помощ извън игрището.
9.    Да изгони всеки състезател, който по негова преценка е виновен за насилствено поведение, сериозно нарушение по време на игра или използва груб и обиден език;
10.     Дава сигнал за подновяване на играта, след всяко нейно спиране;
11.    Реши, че топката за игра, с която ще се играе срещата, отговаря на изискванията.
12.     Предупреди устно или отстрани от резервната скамейка провинилите се спортно технически лица и резервни състезатели, чрез показване на червен картон за насилствено поведение и използване на груб или обиден език спрямо длъжностните лица, своите опоненти и зрители;
13.    Не разрешава на състезател с отворена, кървяща рана да участва в играта;
14.    Прилага правилото за авантаж, но в случай, че предполагаемият авантаж не се осъществи в рамките на 2-3 секунди, той трябва да санкционира първоначалното нарушение, ако топката е все още в игра. Ако в този период е извършено второ нарушение от играч от същия отбор, то съдията трябва да санкционира по-тежкото нарушение.
15.    Да води статистиката, необходима за коректното попълване на протокола за срещата;
16.    Да отчита три минутното наказание за получен жълт картон на даден състезател;

Член 20. Протокол за футболна среща.
1.    На всеки мач, независимо от първенството на ФКЛ или турнирите на ФКЛ, се попълва протокол за футболната среща. В този протокол отбора домакин попълва необходимите данни за провеждането на срещата.
2.    В протокола за срещата се вписват до 6 (шест) титуляри и  до 10 (десет) резервни състезателя.  Не се допуска вписването на резервни състезатели след започването на футболната среща. Всички записани в съдийския протокол са участници във футболната среща с произтичащи от това последствия.
3.    Незаписани състезатели в протокола на срещата нямат право да вземат участие в нея. Този състезател губи състезателни права за срещата, а футболния клуб носи последствия, ако включи в игра такъв футболист за дадената среща.
4.    За срещите от първенството на ФКЛ, протокола за срещата трябва да бъде предаден на съдията не по късно от 10 (десет) минути преди началото на футболната среща.

Член 21. Продължителност на футболна среща
1.    Продължителността на срещата трябва да бъде от две равни полувремена. За своите срещи ФКЛ определи, те да са по 25 минути всяко.
2.    Отчитането на времето се прави от главния съдия.
3.    Продължителността на всяко полувреме може да се удължи по преценка на главния съдия.
4.    Почивката между полувремената е по преценка на съдията, но не трябва да
надхвърля 5 мин.


Член 22. Започване на футболна среща
1.    В началото на срещата, изборът на игрални полета и начален удар се определят чрез жребий. Отборът, спечелил жребия, избира задължително игралното поле. Другият отбор изпълнява началния удар за започване на срещата.
2.    Преди започване на второто полувреме отборите разменят своите игрални полета. Отборът, спечелил жребия, изпълнява началния удар за започване на второто полувреме.

Член 23. Начален удар
1.    Начален удар се изпълнява за започване или подновяване на играта, когато:
- Срещата започва;
- След като е отбелязан гол;
- При започване на второто полувреме;
- При започване на всяко продължение след редовното време.
2.    От начален удар може да се отбележи гол директно.
3.    Процедурата за изпълнение на началния удар е следната:
- Всички играчи са в собствените си игрални полета;
- Състезателите от противниковия на изпълняващия начален удар отбор трябва да спазват дистанция от не по-малко от 3 м спрямо топката;
- Топката е неподвижно поставена върху повърхността в центъра на игрището;
- Главния съдия дава сигнал;
- Топката е в игра, когато е ритната или докосната напред;
- Изпълняващия начален удар няма право да играе втори път с топката, докато тя не бъде докосната или с нея да е играл друг играч.
4.    Когато бъде отбелязан гол, началния удар се изпълнява от отбора, допуснал гол.
5.    Когато играчът изпълнил начален удар играе отново с топката, преди тя да е била докосната или с нея да е играл друг състезател, се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор от мястото на нарушението. Ако това място е в собственото наказателното поле, непрекия свободен удар се изпълнява на линията на наказателното поле, най-близко до мястото на спирането на играта. При всички останали нарушения на процедурата за изпълнение на начален удар, той трябва да бъде повторен.

Член 24. Съдийска топка
1.    Съдийска топка, е начинът, по който се подновява играта, след като тя е била временно прекъсната поради причини неупоменати в правилата, при условия непосредствено предхождащи прекъсването на играта и топката не е преминала през тъч-линиите или линиите на вратите. В този случай съдията пуска топката с ръка на мястото, където тя е била, когато играта е била прекъсната. Изключение се прави, когато топката е била в наказателното поле. В този случай топката се пуска до линията на наказателното поле, най-близко до мястото, където тя се е намирала в момента на спирането на играта.
2.    Топката се счита, че е в игра от момента, когато тя докосне игралната повърхност. Ако обаче, тя премине през тъч-линиите или линията на вратите, след като е била пусната от съдията, но преди да е докосната от играч, съдията трябва да я пусне отново. Никой състезател няма право да играе с топката, преди тя да докосне игралната повърхност. Ако това условие не е спазено, съдията трябва да пусне топката отново.
3.    При изпълнение на съдийска топка вътре в наказателното поле на един от двата отбора, топката трябва да бъде пусната на линията на наказателното поле на най-близката точка до мястото, където е била топката, когато играта е била спряна.

Член 25. Топка в игра и извън игра
1.    Топката е извън игра, когато:
- Пресече изцяло линиите на вратите или тъч-линиите, без значение по въздуха или по земята. Линиите са част от полето, което те обозначават, съответно линиите на вратата и тъч линиите са част от игралното поле;
- Играта е спряна от съдиите;
- Удари покрива на залата, в която се провежда срещата.
2.    Топката е в игра, при всички други положения, от началото до края на мача, включително и:
- Ако тя отскочи от страничните или напречните греди на вратите;
- Ако се удари или отскочи от един от съдиите, когато те се намират на игрището;
- В случай на извършване на някакво нарушение на правилата, описано в настоящия Правилник, докато се вземе решение от съдиите
3.    Когато се играе в зала и топката се удари в покрива, играта се спира и се подновява с изпълнение на удар от най-близката точка на страничната линия, която е пресечена точка между перпендикулярната мислена линия от мястото, където топката е ударила покрива и страничната линия.

Член 26.  Отбелязване на гол
1.    Гол е отбелязан, когато топката е преминала през гол-линията с целия си обем, при условие, че тя не е била хвърлена, носена или умишлено тласкана напред с ръка или долната част от рамото, от играч от атакуващия отбор, включително и вратаря.
2.    Отборът, отбелязал по-голям брой голове по време на срещата, трябва да бъде обявен за победител. В случай, че няма отбелязани голове или при равенство в отбелязаните голове, срещата ще бъде третирана като „равна“.
3.    При равенство в резултата и съобразно с наредбите на съответното състезание се допуска провеждане на допълнително игрово време (продължения) или изпълнение на наказателни удари с цел излъчване на краен победите от срещата.

Член 27.  Свободен удар
1.    Свободните удари трябва да се разглеждат като пряк свободен удар и непряк свободен удар. След пряк свободен удар е възможно директно да бъде отбелязан гол, докато след непряк свободен удар трябва с топката да играе или да бъде докосната от друг играч преди да влезне във вратата.
2.    За да се направи разлика между пряк и непряк свободен удар, съдиите, когато отсъждат непряк свободен удар трябва да вдигнат високо ръка. Те трябва да я държат така, докато удара бъде изпълнен и топката бъде ритната или докосната от друг играч, или излезе извън игра.
3.    Когато играч изпълнява свободен удар, всички противникови играчи трябва да са най малко на 3 (три) метра от топката. Топката е в игра когато помръдне или бъде докосната. Ако противников играч се доближи на по- малко от 3м. от топката, преди да е изпълнен свободния удар, той трябва да се изпълни отново, докато се извърши в съответствие с правилата.
4.    Когато се изпълнява свободен удар, топката трябва да бъде неподвижна, а изпълняващият удара не трябва да играе с нея втори път, докато не бъде докосната от друг играч.
5.    Ако играч, изпълняващ свободен удар, след като преди това е ритнал топката, играе с нея втори път, преди тя да бъде докосната от друг играч, се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор от мястото, където е извършено нарушението. Ако то е извършено в собственото наказателно поле, непрекия свободен удар се изпълнява от линията на наказателното поле, от най-близкото до нарушението място.
6.    Ако отборът, изпълняващ свободен удар, не го изпълни в разумно кратко време след подаден съдийски сигнал, то съдията отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор.

 


Член 28.  Пряк свободен удар
1.    Играч, който извършва някое от долу изброените дванадесет нарушения, трябва да бъде наказан с отсъждане на пряк свободен удар за противниковия отбор, от мястото на нарушението. Нарушенията са както следва:
- Рита или се опитва да ритне противников състезател;
- Спъва противников състезател, т.е. събаря го или се опитва да го събори, използвайки краката си, или блокирайки го с тяло отпред или отзад;
- Скача върху противников състезател;
- Атакува противников състезател по груб или опасен начин;
- Атакува противников играч отзад, настъпва го или се опитва да го настъпи;
- Удря или се опитва да удари противников състезател;
- Плюе или се опитва да плюе по противник;
- Задържа противников състезател;
- Блъска противников състезател;
- Атакува противников състезател с рамо, когато топката е в негово владение;
- Прави неуспешен шпагат (плъзгащо отнемане) в опит да играе с топката, когато тя е притежание на противников играч или той се опитва да играе с нея (има възможност да играе с нея).
- Задържа топката, т.е. носи, удря или я тласка с ръце или долната част на рамото (това не се отнася за вратарите в неговото наказателно поле).
2.    Всички гореизброени нарушения се акумулират.
3.    Ако играч от защитаващия се отбор извърши някое от горепосочените нарушения в наказателното поле, той трябва да бъде наказан като се отсъди наказателен удар, независимо от положението на топката, стига тя да е в игра.

Член 29.  Непряк свободен удар
1.    Играч, извършващ някое от долу посочените четири нарушения, трябва да бъде наказан с отсъждане на непряк свободен удар за противниковия отбор, от мястото на нарушение, а ако то е извършено в собственото наказателно поле, ударът се изпълнява от линията на наказателното поле, от най-близкото до нарушението място. Нарушенията са како следва:
- Играе по начин, считан от съдията за опасен, в това число и когато се опитва да ритне топката, когато тя е хваната от вратаря;
- Когато не играе с топката и умишлено се пречи на противников състезател, например бягайки се препречва между играча и топката или се препречва с тяло.
- Атакувайки пречи на вратаря освен в случаите, когато той е излязъл от наказателното поле.
- Симулира с цел да извлече предимство за отбора си.
2.    Непряк свободен удар се изпълнява и когато вратаря извърши следните нарушения:
- Докосва или хваща топката с ръце, след като умишлено му е била подадена от съотборник с крак;
- Ако след тъч, изпълнен от негов съотборник, топката директно се подава на вратаря и той я докосва или хваща с ръце.
- Докосва или държи топката с ръце в собственото си наказателно поле за повече от 10 секунди.
3.    Непрекия свободен удар се изпълнява от мястото на нарушението, а ако то е извършено в собственото наказателно поле, ударът се изпълнява от линията на наказателното поле, от най-близкото до нарушението място.
4.    Вратарят трябва да бъде наказан с отсъждане на наказателен удар, ако същият, след като държи топката, я хвърли, блъска или удря с нея противников играч в собственото си наказателно поле.

Член 30. Наказателен удар (дузпа)
1.    Наказателен удар (дузпа) се изпълнява от точката за изпълнение на наказателен удар. В момента на изпълнението му всички играчи, с изключение на изпълняващият го състезател и вратаря, трябва да са на игрището, извън наказателното поле и на разстояние не по-малко от 3 (три) метра от точката за изпълнение на наказателния удар.
2.    Вратарят трябва да стои на гол-линията (може да движи ходилата си) между двете греди, докато топката не влезе в игра.
3.    Играчът, който изпълнява наказателния удар, трябва да ритне топката напред и няма право да играе повторно с нея, докато тя не бъде докосната или с нея не е играл друг състезател. Топката се счита, че е в игра след като е била ритната или докосната напред. От наказателния удар може да бъде отбелязан директно гол.
4.    Когато наказателният удар се изпълнява в редовното време, или когато времетраенето на даденото полувреме, или цялото игрово време са изтекли се позволява изпълнението или повторното изпълнение на наказателния удар, а отбелязания гол се зачита, ако преди преминаването на топката между страничните и под напречната греди, тя докосне едната или двете странични греди, напречната греда, вратаря или някаква комбинация то тях, при положение, че няма никакво друго нарушение.
5.    Ако след изпълнение на наказателния удар към вратата топката е спряна от външно тяло, наказателния удар трябва да се повтори.
6.    За всяко нарушение на това правило:
- От страна на защитаващия се отбор, ударът трябва да бъде повторен, ако не бъде отбелязан гол;
- От страна на атакуващия отбор, освен изпълняващият удара, ако е отбелязан гол, той не се зачита и удара се повтаря;
- От страна на изпълняващия удара, след като топката е в игра, играч от другия отбор трябва да изпълни непряк свободен удар от мястото за изпълнение на наказателен удар.

Член 31. Официално предупреждение (жълт картон)
1.    Играчът трябва да бъде официално предупреден (жълт картон) ако:
- По време на смяна в движение, играчът който влиза в игра, влезе в полето преди този, който излиза да е изцяло напуснал полето, или пък влезе в полето повлиявайки на играта и извличайки пряко предимство за своя отбор от това си действие;
- Когато системно и упорито нарушава правилата на играта.
- Когато по преценка на съдията е извършел грубо нарушение на правилата по член 36, член 37 и член 38;
- Когато покаже с думи или действия несъгласие с решението на съдията;
- Той е виновен за некоректно и неспортсменско поведение;
- Демонстрира неприлично поведение.
2.    Предупреденият играч е длъжен да напусне игралното поле за период от 3/три/ минути, като на негово място не може да влиза друг състезател, преди да е изтекъл периода на наказанието. Влизането на наказан играч или негова смяна след изтичане на наказателния период се осъществява след сигнал от съдията на срещата.

Член 32. Отстраняване на футболист от игра (червен картон)
1.    Играчът трябва да бъде изгонен от игрището (червен картон), ако по мнение на съдиите той:
- Е виновен за сериозни нарушения в играта (грубо, неспортсменско поведение);
- Е виновен за насилствено поведение спрямо всеки състезател, длъжностните лица и публика;
- Използва груб или оскърбителен език;
- Плюе срещу противников състезател или друго лице;
- Пречи на противниковия отбор да отбележи гол или предотвратява очевидно голово положение, като умишлено играе с ръце ( с изключени на вратаря в неговото наказателно поле);
- Извърши _______нарушение, изискващо свободен или наказателен удар, срещу противников състезател, който се придвижва към вратата и има реална възможност да отбележи гол;
- Е виновен за втори път за нарушение, изискващо официално предупреждение (втори жълт картон).
2.    Веднъж изгонен, играчът не може да влиза отново в игра, нито пък да седи на пейката на резервите. Неговия отбор не може да пусне друг състезател на негово място и отборът доиграва срещата в намален състав.

Член 33. Тъч(странично подаване)
1.    Когато топката с целия си обем премине страничната линия, независимо по земя или по въздух, тя трябва да бъде вкарана в игра, без значение от посоката, от мястото, където е пресякла страничната линия. Тя се вкарва в игра с крак от играч на противниковия отбор. В момента на вкарването й в игра, топката трябва да е неподвижна на страничната линия, а изпълняващият страничното подаване поставя ходилата си върху страничната линия или извън полето, но без да я престъпва и не трябва да играе втори път с нея, докато тя не бъде докосната от друг играч.
2.    Състезателите на противниковия отбор трябва да бъдат на разстояние, най- малко 3(три) метра от мястото на изпълнение.
3.    Гол не може да бъде отбелязан директно от странично подаване.
4.    При извършване на смяна играчът, който влиза не може да изпълни странично подаване, без да е стъпил на игралното поле.
5.    При неспазване на настоящия член се налагат следните наказания:
- Ако топката не бъде вкарана правилно в игра, страничното подаване трябва да се изпълни от противников състезател;
- Ако страничното подаване бъде изпълнено от място, различно от това където топката е напуснала игралното поле, се изпълнява обратно странично подаване от другия отбор;
- Ако страничното подаване не бъде изпълнено в рамките на разумно кратко време, то се изпълнява от противниковия отбор;
- Ако изпълняващият страничното подаване играе с топката втори път, преди тя да е била докосната от друг състезател, се отсъжда непряк свободен удар, в полза на противниковия отбор, от мястото на нарушението. Ако нарушението е извършено в наказателно поле, удара се изпълнява от линията на наказателното поле, от най-близкото до нарушението място.

Член 34. Аут(удар от вратата)
1.    Когато цялата топка премине през линията на вратата по въздух или земя, изключвайки тази част от нея, която е между страничните и напречната греди на вратата, като последно с нея е играл играч на атакуващия отбор, топката се вкарва обратно в игра с удар от вратата, изпълнен от вратаря или друг полеви играч, от произволна точка от собственото наказателно поле.
2.    Топката се счита в игра, веднага щом напусне границите на наказателното поле.
3.    Играчите на противниковия отбор трябва да останат извън наказателното поле, докато топката не влезне в игра.
4.    При неспазване на настоящия член се налагат следните наказания:
- Ако топката докосне или с нея играе съотборник на вратаря, който вкарва топката в игра, или играч от противниковия отбор в наказателното поле, вкарването на топката в игра се повтаря;
- Ако след вкарването на топката в игра, изпълняващият я докосне втори път, преди тя да е докосната или с нея да е играл друг състезател, трябва да се отсъди непряк свободен удар за противниковия отбор от мястото на нарушението;
- Ако, след като вкара топката в игра, вратарят я получи обратно от съотборник и я хване или докосне с ръце преди с нея да е играл противников играч се отсъжда непряк свободен удар на линията на наказателното поле, най-близко до мястото, където е извършено нарушението;
- Ако вкарването на топката в игра не бъде извършено в рамките на разумно кратко време, се отсъжда непряк свободен удар на линията на наказателното поле, най-близко до мястото, където е извършено нарушението.

Член 35. Корнер (ъглов удар)
1.    Когато цялата топка премине през линията на вратата по въздух или земя, изключвайки тази част от нея, която е между страничните и напречната греди на вратата, като последно с нея е играл играч на защитаващия се отбор, трябва да се изпълни ъглов удар от атакуващия отбор.
2.    Ъгловия удар трябва да се изпълни, чрез ритане на топката, която е поставена в сектора за изпълнение на ъглов удар, на пресечната точка на страничната линия и линията на вратата.
3.    Топката е в игра когато бъде ритната или докосната.
4.    Играчите на защитаващия се отбор трябва да са на разстояние поне 3(три) метра от топката, докато тя не влезне в игра.
5.    Играчът, изпълняващ ъгловия удар, не трябва да играе отново с топката преди тя да е докосната от друг играч.
6.    От ъглов удар може да бъде директно отбелязан гол.
7.    При неспазване на настоящия член се налагат следните наказания:
- Ако ъгловия удар е изпълнен неправилно, той се повтаря;
- Ако играчът, изпълнил удара, играе с топката за втори път, преди тя да бъде докосната или с нея да е играл друг играч, съдията трябва да отсъди непряк свободен удар за противниковия отбор, от мястото на нарушението;
- Ако ъгловия удар не бъде изпълнен в рамките на разумно кратко време, се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, от мястото за изпълнение на ъглов удар.


РАЗДЕЛ ПЕТИ

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК

 

Член 36. Дисциплинарните нарушения 
1.    Дисциплинарните нарушения в системата на ФКЛ са действия или бездействия, които нарушават реда, установен от Устава на ФКЛ, както и с наредбата, правилниците и решенията, утвърдени от УС на ФКЛ.
2.    Нарушения са:
    Системно неспазване на Правилата на играта футбол
    Неспортсменско поведение
    Показване на несъгласие с думи или действия
    Лошо отношение към останалите участници в състезанието
    Забавяне подновяването на играта
    Неспазване изискванията за отстояние при подновяване на играта при ъглов или свободен удар
    Влизане, връщане на терена без разрешение на съдията
    Напускане на терена умишлено без разрешение на съдията
    Груба игра
    Брутално поведение
    Наплюване на противников играч или друго лице
    Пречене на противниковия отбор да отбележи гол или предотвратяване очевидна възможност за отбелязване на гол, като умишлено играе с ръка или да прави нарушение за пряк свободен удар (наказателен удар)
             Използване на дързък, обиден или оскърбителен език или жестове
    Проява на дискриминация или расизъм
    Нарушаване на реда и сигурността в игрално или неигрално време
    Използване на забранени медикаменти от футболистите
    Нарушаване правните норми в Република България и документите на ФКЛ
    Спиране на преспективна (обещаваща ) атака.
 
3.    По вид нарушенията са:
    Персонални
    Клубни
    Нарушения за предупреждения
    Нарушения, водещи до лишаване от права за определен период
    Нарушения, извършени в игрова обстановка
    Нарушения, извършени извън игрова обстановка по време на срещата
    Нарушения, извършени при спряла игра по време на срещата
    Нарушения, извършени извън игрово време (преди срещата, в почивката между полувремената и след срещата)
    Нарушения, извършени извън игралното поле
    Допинг-нарушения
    или расистки прояви

4.    Установяване на нарушенията става с доклад на длъжностните лица или посредством видеозапис или снимки и допълнителни доклади на служебни лица.

1.    Дисциплинарната комисия, при необходимост по своя преценка, може да поиска и допълнителни доказателства – писмени или гласни, както и да изслуша страните.
2.    Докладите на длъжностните лица следва да описват нарушението, без да го квалифицират по дефинициите на настоящия правилник.
3.    ДК е задължена да изисква допълнителни гласни или писмени обяснения и доказателства от длъжностните лица и провинилия се, като инцидентът не е отразен в докладите на длъжностните лица, а комисията е сезирана за такъв.
4.    За установяване на нарушенията могат да бъдат използвани и допълнителни доклади от дежурния в залата, дежурния лекар и служебните лица, които са записани в протокола на срещата, както и от присъстващи членове на ФКЛ, свидетели на нарушението.

Член 37. Всеки, считащ се за потърпевш от двата играещи в срещата отбора, може да сезира ДК, с което да поиска констатирането на извършено дисциплинарно нарушение, което не е санкционирано от длъжностните лица на срещата, както и за същото да бъде наложено дисциплинарно наказание на провинилия/те се.

1.    Откриване на процедура по установяване на дисциплинарно нарушение при сезиране, когато нарушението е от съществено значение за играта, се извършва на някое от следните основания:
    Доклад на длъжностните лица;
    Допълнителни доклади на длъжностните лица и предоставен видеозапис;
    По сигнал от потърпевш отбор или играч;
     писмено сезиране на ДК от член на ФКЛ или някоя медия.
2.    При сезиране не ДК трябва да са приложени и убедителни доказателства, обосноваващи искането. Гласни доказателства не се допускат, освен ако ДК прецени, че е наложително и изслушване на страните, взели участие в инцидента и длъжностните лица.
3.    При необходимост ДК може да предостави допълнителен срок за представяне на доказателства.
4.    Когато сезирането от ФК касае инцидент, не описан в докладите на длъжностните лица, се прилага чл.49 т.3 и т.4
5.    Сезирането се разглежда в случай, че е направено до 18ч на първия работен ден след мача.

Член 38.  Дисциплинарните наказания 
1.    Дисциплинарни наказания по смисъла на настоящия дисциплинарен правилник са:
    Предупреждение с жълт картон
    Червен картон
    Лишаване от състезателни права (ЛПС)
    Лишаване от домакинство
    Изваждане от групата
    Глоба
2.    Дисциплинарните мерки, които могат да бъдат предприети спрямо клубовете , са следните:

    Предупреждение
    Лишаване от домакинство
    Изваждане от групата

3.    Дисциплинарните наказания, които могат да бъдат налагани на физическите лица, имащи отношение към провеждането на срещата, участници в срещата, състезатели, треньори и др., са следните:

    Предупреждение с жълт картон.
    Червен картон
    Лишаване от състезателни права

4.    За допуснати нарушения от състезатели, служебни лица, ръководители на ФК, публика и др. при подготовката, провеждането и след приключването на футболните срещи, се налагат съответните наказания.

5.    Наказанието лишаване от състезателни права е валидно за срещите за всички първенства и турнири по футбол под егидата на ФКЛ.
6.    Наказанието за червен картон е минимум една среща в зависимост от провинението и описания доклад на съдията.
7.    Наказанието влиза в сила от момента на получаването му и важи за следваща текуща среща, независимо дали е отложен мач или редовен кръг.
8.    Натрупаните жълти картони (предупреждения) важат само за турнира в който са акумулирани.Член 39.  За извършени и установени нарушения по настоящия правилник на виновните лица се налагат дисциплинарни наказания, съответстващи по вид и степен на нарушението.
1.    При налагане на наказанията и определяне на конкретния размер на санкциите, се взимат в предвид смекчаващите и утежняващите вината обстоятелства.

Член 40. Дисциплинарните правила, тяхното нарушаване и налагането на произтичащите от това съответни санкции, се определят единствено от ДК на ФКЛ.

Член 41.  Състезателите се наказват с предупреждение (жълт картон) за следните допуснати дисциплинарни нарушения:
1.    Нечиста или опасна игра, или опит за такава (спъване, скачане срещу противников състезател, опасно атакуване, бутане, блъскане, препречване)
2.    Неспортсменско поведение (преднамерена игра с ръка; задържане с ръка; разкарване на топката след съдийски сигнал; забавяне подновяването на играта; неспазване отстояването от 3м; провокация)
3.    Некоректно поведение (пререкание с противников състезател или съотборник; провокация; след отбелязване на гол, подигравателни жестове; обиди; накърняване на достойнството;неправилно извършена смяна и др.)
4.    Оспорване решение на съдията (репликиране, показване на несъгласие, апострофиране и т.н.)
5.    Симулация
6.    Други неспортсменски жестове и поведение

Член 42.              За допуснати дисциплинарни нарушения, санкционирани с жълт картон, на състезателите се налагат следните наказания:
    Предупреждение
    Лишаване от състезателни права (ЛСП)

1. За срещи от турнирите на ФКЛ се налага наказанието ЛСП както следва:

брой натрупани картони

3

5

7

9

на всеки следващ

наказание

ЛСП 1 среща

ЛСП 2 срещи

ЛСП 3 срещи

ЛСП 4 срещи

ЛСП 2 среща

Наказанията важат за следващ текущ мач.

Член 43. Предупрежденията биват еднократни или повтарящи се (в една среща).
1.    Еднократните предупреждения се потвърждават от ДК.
2.    При повторно предупреждение в същата среща (червен картон) ДК потвърждава санкцията и лишава състезателя от участие в една среща ( ако нарушението н подлежи на по сериозни санкции) от същата категория състезание.
3.    При повторно предупреждение в една среща се брои само червения картон.


Член 44. Състезателите се наказват с червен картон (ЛСП за една или определен брой среши) за следните дисциплинарни нарушения:
1.    ЛСП в състезание при случаите, когато е отстранен от съдията поради:
    Второ предупреждение по време на срещата;
     Неправомерно предотвратяване на очевидна възможност за отбелязване на гол;
    Груба игра, нанесен удар или опит за такива;
    (демонстративно) напускане на терена;
     Брутално поведение;
    Наплюване на играч или друго лице;
    Обида на състезатели, служебни или длъжностни лица, както и на публиката;
    на расистки действия.
2.    Когато съдията не е санкционирал провинението:
    ЛСП за определен брой срещи или период от време;
    При случай на обида, заплаха, брутално поведение изразени публично, към публика, състезатели, служебни или длъжностни лица;
    удар или опит за това, наплюване, самоволно напускане / влизане на терена;
    Насилие или опит за насилие срещу състезатели, служебни или длъжностни лица;
    Хвърляне на топка или други предмети по други участници във състезанието или публиката;
    Расистки или дискриминационни прояви;

Член 45. Дисциплинарни наказания за получен червен картон или по доклад.
1.    Виновен състезател, който е санкциониран за първи път в спортно- състезателната година, получава наказание лишаване от състезателни права (ЛСП) за толкова брой срещи, за колкото му определи дисциплинарната комисия следвайки описаното в настоящата таблица:

 

 

вид нарушение

игрова обстановка

извън игрова обстановка

спряна игра

извън игрово време

1.

Второ предупреждение в срещата

ЛСП 1 среща

ЛСП 1 среща

ЛСП 1 среща

ЛСП 1 среща

2.

Предотвратяване отбелязване на гол

ЛСП 1 среща

-

-

-

3.

груба игра

ЛСП 2 среща

ЛСП 4 среща

-

-

4.

удар или опит за удар с ръка или с крак (ритане) на друг състезател

ЛСП 5 срещи

ЛСП 8 срещи

ЛСП 8 срещи

ЛСП 8 срещи

5.

удар или опит за удар с глава на състезател

ЛСП 5 срещи

ЛСП 8 срещи

ЛСП 8 срещи

ЛСП 8 срещи

6.

удар в главата на състезател

ЛСП 8 срещи

ЛСП 10 срещи

ЛСП 10 срещи

ЛСП 10 срещи

7.

брутално поведение на състезател

ЛСП 8 среща

ЛСП 10 среща

ЛСП 10 среща

ЛСП 10 срещи

8.

наплюване на състезател или друго лице

ЛСП 4 среща

ЛСП 8 среща

ЛСП 8 срещи

ЛСП 8 срещи

9.

обида на служебно лице

ЛСП 4 среща

ЛСП 6 среща

ЛСП 6 среща

ЛСП 6 среща

10.

обида на длъжностно лице

ЛСП 4 среща

ЛСП 6 срещи

ЛСП 6 срещи

ЛСП 6 срещи

11.

хвърляне на топка или други предмети по състезатели, служители, длъжностни лица, публика

-

ЛСП 6 среща

ЛСП 6 среща

ЛСП 6 среща

12.

други, неописани в таблицата нарушения, за които следва червен картон

ЛСП 4 среща

ЛСП 6 среща

ЛСП 6 среща

ЛСП 6 среща

 

2. За червен картон и/или по доклад за провинения към длъжностни лица се налагат наказания на ЛСП за срок от 4(четири) до 6(шест) срещи, както следва:

Ø плюене - ЛСП за 6 срещи

Ø настъпване - ЛСП за 4 срещи

Ø бутане - ЛСП за 6 срещи

Ø дърпане - ЛСП за 6 срещи

Ø блъскане - ЛСП за 6 срещи

Ø опит за удар - ЛСП за 6 срещи

3. Когато даден футболист повтори провинението си в рамките на една състезателна година, то следва наказанието предвидено в точка 1 да се удвои.

4. Когато нарушителят следва да бъде наказан по точка 1, но вече е бил наказван за друго провинение от същата точка в рамките на една състезателна година, то към предвиденото наказание, Дисциплинарната комисия следва да добави още 1 среща ЛСП.

5. Ако даден състезател е получил червен картон за трети път (съответно доклад и/или двете) в рамките на една състезателна година, то на виновния състезател следва да бъдат спрени състезателни права по усмотрение на Дисциплинарната комисия.

6. Ако даден футболист вече е бил наказван със спиране на състезателните права в тази и предишни състезателни години, при извършване на ново нарушение, по преценка на Дисциплинарната комисия, следва да бъде отстранен завинаги от състава на ФКЛ.


РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОБЖАЛВАНИЯ И САНКЦИИ

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОБЖАЛВАНИЯ И САНКЦИИ

 

Член. 46    Пускане на жалби
1.    За констатирано нарушение при провеждане на футболна среща в разрез с Правилата на играта футбол и тази Наредба, футболните клубове могат да подават жалби в определени по-долу срокове до съответния администриращ орган на ФКЛ.
2.    Отбор, неявил се, виновен за прекратяване на футболна среща или напуснал терена преди завършване на дадена футболна среща, няма право да подава жалба.
3.    Ръководството на ФКЛ може да се само сезира и да провери редовността на дадена футболна среща или състезатели и да санкционира нередностите, независимо дали е подадена жалба. Това е валидно също и за решения на комисията на ФКЛ.
4.    За състезания по системата на отстраняване, жалби се подават в срок от 24часа след завършване на футболната среща (без да се броят почивните дни). В същия срок се представят и необходимите документи и доказателства. В 24часов срок след подаване на жалбата, администриращия орган на ФКЛ взима необходимите решения. 
5.    За състезания по системата „всеки срещу всеки“, жалби се подават в срок от 48часа след завършване на футболната среща  (без да се броят почивните дни). В същия срок се представят и необходимите документи и доказателства. В три дневен срок след подаване на жалбата(без да се броят почивните дни), администриращия орган на ФКЛ взима необходимите решения. 
6.    Когато жалбата е за формално нарушение на правилата на играта футбол или други пропуски от съдийско естество, отборът, който обжалва, е длъжен да впише в протокола на футболната среща най-късно 1 час след завършване й, че ще подава жалба. В противен случай жалби не се разглеждат.
7.    Жалби, неподадени в определените срокове и непридружени с необходими доказателства, не се разглеждат.
8.    Обжалване на решението на органа, произнесъл се по дадена жалба, се прави в срок от 7 дни

9.    Жалбите се придружават със съответните такси, утвърдени от Наредбата на ФКЛ. При невнесени такси в определените срокове, жалби не се разглеждат.