Преустановяваме първенството до 29 Март


Предвид съществуващата епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция (COVID -19), всички мачове от спортния календар в периода до 29.03.2020 г. (включително), се отлагат. В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен.